EvaStone
telefon / fax

+48 58 348 03 58

email

office@evastone.eu

Adres

ul. Potokowa 22A,

80-283 Gdańsk

Firma GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Tyrtuł projektu:
„Udział w miedzynarodowych targach jubilerskich w USA w celu zaprezentowania nowej kolekcji dla pozyskania potencjalnych odbiorców z nowych rynków jak Meksyk, Brazylia, Argentyna"

Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalnosci firmy oraz marki produktowej.

Planowane efekty projektu:

    podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
    wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.


Wartość projektu ogółem: 125 672,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 56 336,34 PLN

Beneficjent: GLITTER and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko

Firma GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"
Tytuł projektu:
„Udział w miedzynarodowych targach jubilerskich w Niemczech w celu zaprezentowania nowej kolekcji dla potencjalnych odbiorców z nowych rynków jak Irlandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Dania i Hiszpania."
Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalnosci firmy oraz marki produktowej.
Planowane efekty projektu:
    podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
    wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Wartość projektu ogółem: 102 495,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 51 247,98 PLN
Beneficjent: GLITTER and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko

Projekty UE


Image title

Firma GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wzrost konkurencyjności firmy Glitter and Eva Stone na rynku międzynarodowym poprzez realizację Branżowego Programu Promocji branży MODA POLSKA w latach 2017-2019."

Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalnosci firmy oraz marki produktowej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.

 

Wartość projektu ogółem: 1 121 858,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 840 735.00 PLN

Beneficjent: GLITTER and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko

________________________________________________________________________________________________________________________________

W latach 2013 - 2015 firma Glitter and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko  brała udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka finansowanym przez Ministerstwo Gospodarki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Promocji Polskiej Gospodarki (działanie 6.5) Poddziałanie 6.5.2: „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji”. Tytuł projektu: „Wzrost potencjału eksportowego firmy GLITTER & EVA STONE”

realizowany w ramach “Branżowego programu promocji branży jubilersko- bursztynniczej”

Projekt realizowany był od 1.07.2012 do 30.07.2015. Celem poddziałania 6.5.2. Programu Innowacyjna Gospodarka było: Poddziałanie 6.5.2 POIG realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, nawiązanie przez przedsiębiorców kontaktów gospodarczych, a także wypromowanie polskich specjalności eksportowych.

Projekty UE