EvaStone
telefon / fax

+48 58 348 03 58

email

office@evastone.eu

Adres

ul. Potokowa 22A,

80-283 Gdańsk

Projekty UE

Tytuł projektu: " Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko S.C. "

Cele i efekty realizacji projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej firmy GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko S.C na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta biżuterii oraz promocji branży Mody Polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 563 900,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 422 925,00 PLN

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy GLITTER&EVA STONE na rynku międzynarodowym poprzez realizację Branżowego Programu Promocji branży Moda Polska w latach 2017-2019."

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.

Wartość projektu: 854 081,68 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 616 365,36 PLN

 

 

Firma GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"
Tytuł projektu:
„Udział w miedzynarodowych targach jubilerskich w Niemczech w celu zaprezentowania nowej kolekcji dla potencjalnych odbiorców z nowych rynków jak Irlandia, Wielka Brytania, Szwajcaria, Dania i Hiszpania."
Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalnosci firmy oraz marki produktowej.
Planowane efekty projektu:
    podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
    wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.
Wartość projektu ogółem: 102 495,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 51 247,98 PLN
Beneficjent: GLITTER and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko

Firma GLITTER and EVA STONE Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim"

Tyrtuł projektu:
„Udział w miedzynarodowych targach jubilerskich w USA w celu zaprezentowania nowej kolekcji dla pozyskania potencjalnych odbiorców z nowych rynków jak Meksyk, Brazylia, Argentyna"

Celem projektu jest umiędzynarodowienie działalnosci firmy oraz marki produktowej.

Planowane efekty projektu:

    podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych,
    wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.


Wartość projektu ogółem: 125 672,69 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 56 336,34 PLN

Beneficjent: GLITTER and Eva Stone Kazimierz Szyszko, Ewa Szyszko